4 jaar / Basisschool

De Griffioen is voortdurend in ontwikkeling om het leeraanbod aantrekkelijk te houden.

In groep 1-2 krijgen de kinderen onderwijs aangeboden in wisselende thema die aansluiten bij hun belevingswereld. Dit noemen we het beredeneerd aanbod.

In de groepen 3 t/m 8 werken we met frisse, moderne methoden en is er veel aandacht voor digitaal werken in de klas.
In alle groepen hebben we digitale schoolborden die bij verschillende werkvormen van het leren worden ingezet.
Kinderen leren zelf actief te werken met digitale middelen.
Zo wordt het digitale en interactieve schoolbord in de klas ook gebruikt bij de spreekbeurten van de kinderen en leren zij PowerPoint presentaties maken.

In het kader van gezond gedrag wordt er op De Griffioen veel aandacht besteed aan gezonde voeding en beweging.De school beschikt over een moderne kookstudio en krijgen alle kinderen kookles. Aan het eind van groep 6 krijgen de kinderen het Griffioen-kookboek met daarin alle gemaakte recepten en productinformatie.

Door een gevarieerd programma bewegingsonderwijs voor alle groepen, het deelnemen aan sporttoernooien en een uitdagend speelplein met aantrekkelijke speeltoestellen leren we onze kinderen dat bewegen gezond, belangrijk en leuk is.

Klik hier voor meer informatie.