Verzuim/Verlof regels

De school is m.i.v.1 januari 2012 elk verzuim verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.
Doet een school dit niet of niet voldoende, dan wordt dit gemeld bij de inspectie.
De leerplichtambtenaar zal de ouders en de leerling aanspreken op het (verzuim)gedrag en de inspectie kan de directeur van de school of de instelling een bestuurlijke boete opleggen.

U begrijpt dat de school geen bestuurlijke boete kan en wil riskeren.
We zullen de regels hanteren zoals deze zijn afgesproken.
Mocht uw kind ongeoorloofd verzuimen, dan wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Klik HIER om meer te lezen over de belangrijkste redenen voor extra verlof. 
De school houdt zich aan deze redenen.

Directeur De Griffioen

Chantal Nijman